AOV-check

Je hebt een arbeidsongeschiktheidsverzekering via ons kantoor gesloten. Om je huidige polis zo goed mogelijk bij je actuele situatie te laten aansluiten is het belangrijk te controleren of je persoonlijke situatie het afgelopen jaar is veranderd. Als er wijzigingen in werk- of privé situatie zijn geweest kan het zijn dat we de dekking hierop moeten aanpassen. Als je situatie is veranderd kan dit gevolgen hebben voor je polis, wellicht is je huidige verzekering niet meer geheel up-to-date. Ben je meer gaan verdienen, of juist minder of ben je meer of minder gaan werken? Dit kan gevolgen hebben voor je uitkering bij geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, deze willen wij natuurlijk graag voorkomen.

Om een goed inzicht te krijgen in je huidige situatie hebben wij een checklist opgesteld. Hierin vind je vragen die betrekking hebben op je eventueel gewijzigde omstandigheden die bepalend kunnen zijn voor je verzekering en/of uitkering. Wanneer je één of meerdere vragen met ‘Ja’ hebt beantwoord kan het verstandig zijn je verzekering hierop aan te passen. Wij nemen dan contact met je op om de situatie verder te bespreken en eventueel je dekking aan te passen.

  Is jouw inkomen 10% of meer hoger of lager geworden sinds de laatste opmaak van de polis?
  Indien je structureel meer verdient kan het verstandig zijn om je verzekerd bedrag te verhogen. Indien je structureel minder verdient kan het nuttig zijn de verzekerde bedragen te verlagen. Dit heeft invloed op de premie.

  JaNee

  Is het inkomen van jouw partner 10% of meer hoger of lager geworden sinds de laatste opmaak van de polis?

  JaNee

  Ben je afgelopen jaar meer of minder gaan werken of misschien zelfs (tijdelijk) gestopt met werken of ben je van plan dit te gaan doen?

  JaNee

  Zijn de werkzaamheden binnen jouw beroep veranderd?
  Heb je andere werkzaamheden binnen jouw beroep dan waar je voor verzekerd bent. Bijvoorbeeld meer administratieve taken dan uitvoerende taken, of andersom. Dan kan jouw beroepsklasse wijzigen.

  JaNee

  Ben je (geheel of gedeeltelijk) in loondienst?
  Ga je volledig in loondienst dan heb je mogelijk geen recht op een AOV-uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Indien je gedeeltelijk in loondienst gaat kan jouw inkomen uit jouw eigen bedrijf veranderen.

  JaNee

  Heb je plannen om komend jaar voor een langere periode naar het buitenland te gaan?
  Indien dit het geval is ontvangen wij hierover graag meer informatie zodat we je zekerheid kunnen geven of er wel of geen dekking is vanuit jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering voor deze periode.

  JaNee

  Is jouw bedrijf veranderd door verandering in rechtsvorm, bedrijfsovername, fusie of inkrimping?
  Verandert jouw bedrijf van rechtsvorm en betaalt jouw bedrijf jouw premie? Dan verandert ook jouw verzekeringscontract omdat wij de verzekeringsnemer op de polis moeten aanpassen.

  JaNee

  Is jouw bedrijf failliet of is er uitstel van betaling verleend?

  JaNee

  Is jouw vermogenspositie in het afgelopen jaar aanzienlijk veranderd?
  Bijvoorbeeld: Erfenis ontvangen, verhuizing, studie kinderen, dure aanschaf.

  JaNee

  Is jouw gezinssamenstelling gewijzigd?
  Bijvoorbeeld: huwelijk, scheiding, geboorte of overlijden.

  JaNee

  Zijn er binnen jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering nog punten die je zelf aan zou willen laten passen?
  Bijvoorbeeld: eigen risico periode, eindleeftijd, verzekerd bedrag of het arbeidsongeschiktheidscriterium.

  JaNee

  Heb je nog vragen over jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering?

  JaNee

  Je naam (verplicht)

  Geboortedatum

  Telefoonnummer