Financiële bijsluiters

Financiële bijsluiter
Alle Financiële ondernemingen, zowel banken, verzekeraars als Financiële tussenpersonen, die complexe producten, zoals een beleggingsfonds of een beleggingsverzekering adviseren, moeten hierbij verplicht een Financiële bijsluiter beschikbaar stellen.

De Financiële bijsluiter is een document waar je om moet vragen. De aanbieder verstrekt je deze kosteloos. De Financiële bijsluiter zorgt ervoor dat de aanbieder van een complex financieel product informatie aan de consument geeft over rendementen, risico’s en kosten. Goede en begrijpelijke informatie zorgt ervoor dat de consument in staat is om verantwoorde beslissingen te nemen bij de aanschaf van een complex product.

Wat is de Financiële Bijsluiter?
In een Financiële Bijsluiter staat de belangrijkste informatie over een financieel product. In de bijsluiter staat wat het product precies is en wat het kost. Maar ook wat de risico’s zijn en wat het product kan opbrengen. En wat er gebeurt als je eerder wilt stoppen met het product.

Lees ook de offerte!
In de Financiële Bijsluiter staat belangrijke informatie. Maar als je echt een product wilt aanvragen, moet je ook de offerte van de aanbieder goed lezen. In de Financiële Bijsluiter kun je namelijk niet lezen wat je precies moet betalen. Of wat het product in jouw geval kan opbrengen. Dat staat wel in de offerte. De aanbieder maakt de offerte echt voor jouw situatie.

Hoe kom ik aan een Financiële Bijsluiter?
Je kunt op meerdere manieren aan een Financiële bijsluiter komen. Allereerst verstrekken wij jou deze tezamen met de uitgewerkte offertes waarvoor je ons hebt ingeschakeld. Het kan natuurlijk gebeuren dat je deze bent kwijtgeraakt of niet meer kan vinden.

Wanneer je ons een email stuurt of even belt, sturen wij jou de Financiële bijsluiter toe, welke specifiek is ontwikkeld voor jouw gekozen product.

Ook kun je deze zelf downloaden op de websites van de betreffende verzekeraars en financiële instellingen.

Wat is nu eigenlijk een complex financieel product?
Een complex financieel product is vaak een combinatie van soorten producten. Soorten producten zijn bijvoorbeeld: beleggen, sparen, verzekeren en lenen. Als de waarde van zeker één van deze producten afhangt van de ontwikkelingen in de markt is het complex.

Een beleggingsverzekering is bijvoorbeeld complex. Bij deze verzekering betaal je premie en een gedeelte hiervan wordt belegd. Je verzekert én je belegt. En de waarde van je belegging hangt af van de ontwikkelingen in de markt.

Andere complexe financiële producten
Daarnaast heeft de overheid bepaalde financiële producten aangewezen die vallen onder complexe financiële producten, dit zijn geen combinaties van producten:

 • ✓ de meeste levensverzekeringen
 • ✓ beleggingsfondsen
 • ✓ beleggingsobjecten
 • ✓ bankspaarproducten

De meest voorkomende complexe producten:

 • ✓ beleggingshypotheek
 • ✓ beleggingsverzekering
 • ✓ beleggingsfonds
 • ✓ levensverzekering (als je premie betaalt)
 • ✓ lijfrenteverzekering
 • ✓ bankspaarhypotheek

De financiële bijsluiter is voor alle complexe financiële producten verplicht.

De Financiële Bijsluiter stapsgewijs
Iedere bijsluiter heeft vijf onderdelen. We leggen hier uit welke informatie er bij elk onderdeel moet staan. Klik op één van de onderdelen voor meer informatie.

1. Wat houdt het product in?

In dit deel legt de aanbieder kort uit wat het product is. Hij gebruikt daarvoor standaardteksten. Bestaat het product uit lenen, beleggen, sparen of verzekeren? Of is het een combinatie van bijvoorbeeld sparen en beleggen?

2. Wat zijn de risico’s?

In dit deel staat hoe groot het risico is dat je met het product loopt. Bijvoorbeeld het risico dat je een schuld overhoudt. Dat risico kan
klein of groot zijn. Loop je een zeer groot risico met het product? Dan is het blok bijna zwart en loopt het mannetje erg krom.

Er staat ook altijd bij wat er in het ergste geval kan gebeuren. Bijvoorbeeld dat je al je geld kwijtraakt of zelfs een schuld overhoudt.

De risicometer
De risicometer laat zien wat het risico is als je het product neemt. De belangrijkste risico’s zijn:

 • ✓ je inleg kwijtraken
 • ✓ een schuld overhouden

Je inleg is het geld dat je betaalt voor het product.

De risicometer laat ook zien hoe groot dat risico is. Er zijn vijf mogelijkheden:

 • ✓ zeer groot
 • ✓ groot
 • ✓ vrij groot
 • ✓ klein
 • ✓ zeer klein

De aanbieder moet uitrekenen hoe groot het risico van zijn product is. Er zijn regels voor die berekening en daar moet de aanbieder zich aan houden.

3. Wat zijn de kosten?

In dit deel staat een overzicht met vier kolommen. Hieronder leggen we uit hoe je het overzicht kunt lezen.

  • Kolom ‘Inleg’

Inleg is het geld dat je spaart, belegt, of in een verzekering of hypotheek stopt.

  • Kolom ‘Rendement’

Rendement is de opbrengst van je product.

  • Kolom ‘Uw kosten’

Onder ‘uw kosten’ staat wat je moet betalen voor het product. Bijvoorbeeld de verzekeringspremie.

  • Kolom ‘Wat u overhoudt’

Onder ‘wat u overhoudt’ staat wat je netto rendement is. Tel je inleg en het rendement bij elkaar op en trek je kosten ervan af. Dat is wat je echt overhoudt. Dus: inleg + rendement – uw kosten = wat je overhoudt.

De aanbieder maakt een berekening van je rendement. De aanbieder moet met een rendement van 4% rekenen. Dat betekent dat hij bij de berekening aanneemt dat je geld per jaar 4% meer waard wordt. Hij kan niet weten wat je geld werkelijk waard wordt. Je geld kan meer of minder waard worden.

4. Opbrengst product?

Er staan altijd drie plaatjes in dit gedeelte. De plaatjes zijn bedoeld als voorbeeld. Ze voorspellen wat de opbrengst van het product is in verschillende situaties. Die situaties staan hieronder:

 • ✓ Plaatje 1: De opbrengst bij een voorspelling op basis van historie. Dit is plaatje voorspelt de opbrengst op basis van de afgelopen jaren. Als het de afgelopen jaren heel goed ging met het product, voorspelt dit plaatje een hogere opbrengst. Als het de afgelopen jaren slecht ging met het product, voorspelt dit plaatje een lagere opbrengst.
 • ✓ Plaatje 2: De opbrengst bij een voorspelling op basis van een waardevermeerdering van de belegging van 4%. Dit plaatje voorspelt wat er gebeurt bij een gemiddeld rendement van 4%.
 • ✓ Plaatje 3: De opbrengst bij een pessimistische voorspelling. Dit plaatje voorspelt wat er gebeurt als de opbrengst van het product tegenvalt. De opbrengst kan dan lager zijn dan de inleg.

In alle Financiële Bijsluiters zijn die kosten al van de rendementen afgehaald. Je kunt de plaatjes in een Financiële Bijsluiter dus direct vergelijken met de plaatjes in een bijsluiter van een andere aanbieder.

5. Eerder beëindigen?

Wat gebeurt er bij eerder beëindigen?
In dit deel staat wat er gebeurt als je eerder stopt met het product. Bijvoorbeeld als je overlijdt, of als je het opzegt. Soms moet je dan een bedrag betalen, bijvoorbeeld afkoopkosten.

Bij de meeste financiële producten spreek je van tevoren af hoe lang de looptijd is. Je kunt bijvoorbeeld een beleggingshypotheek hebben met een looptijd van dertig jaar. Dat betekent dat je hypotheek na dertig jaar afloopt.