Provisieverbod

Vanaf 2013 betaal je rechtstreeks voor financieel advies (provisieverbod)
Wij, als financieel adviseur, brengen voor financieel advies, bemiddeling en onderhoud kosten in rekening. Vroeger betaalde je ons ook al voor werkzaamheden, echter was dit bedrag verwerkt in de prijs van het afgesloten product.

Deze onzichtbare beloning wordt ook wel provisie genoemd. Vanaf 1 januari 2013 mag dit niet meer. Dit is dus het zogenoemde provisieverbod. Nu deze kosten niet meer zijn verwerkt in de prijs van een product, krijg hiervoor dus een aparte rekening.

Wat is eigenlijk provisie?
Provisie is de beloning die wij ontvangen, nadat wij jou een financieel product hebben geadviseerd en deze daadwerkelijk hebben afgesloten. De beloning voor deze werkzaamheden ontvangen wij van de bank of verzekeraar bij wie het product wordt ondergebracht. Als je geen aparte rekening van ons ontvangt voor het advies, betaal je dus onze beloning via de premie of rente van het product dat je afneemt. Dit is dus de provisie.

Met deze werkwijze was het voor jou als klant gemakkelijk om bij verschillende adviseurs een offerte aan te vragen. Met de komst van het provisieverbod, zal je nu de dus van iedere aanbieder een rekening gaan ontvangen! Hiermee is het “shoppen” tussen aanbieders dus moeilijker geworden en zal je je dus zelf eerst goed moeten oriënteren met welke adviseur je in zee wenst te gaan. Tevens kan het nu dus voorkomen dat je moet betalen voor het gegeven advies, ongeacht of de verzekering tot stand is gekomen.

In ons dienstverleningsdocument vind je informatie over onze beloning en welke werkzaamheden hier tegenover staan.

Financieel advies was en is nooit gratis geweest!
Vanaf 2013 betaal je zelf voor financieel advies. Dat betekent dat je een rekening ontvangt nadat je bijvoorbeeld financieel advies over een hypotheek hebt gekregen. Door deze rekening weet jij precies wat ons advies je heeft gekost en welke werkzaamheden wij hiervoor hebben verricht. Dat staat ook beschreven in ons dienstverleningsdocument.

Vanaf 1 juli 2013 komt er een wettelijk verplicht standaard dienstverleningsdocument dat er bij elke aanbieder of financieel dienstverlener hetzelfde uitziet.

Voor welke producten moet ik nu rechtstreeks betalen voor financieel advies?
Voor de volgende financiële producten geldt het provisieverbod:

  • ✓ Levensverzekeringen
  • ✓ Bankspaarproducten
  • ✓ Deelnemingen in een beleggingsfonds
  • ✓ Hypotheken
  • ✓ Betalingsbeschermers
  • ✓ Overlijdensrisicoverzekeringen
  • ✓ Individuele arbeidsongeschiktheidverzekeringen
  • ✓ Uitvaartverzekeringen

Het provisieverbod geldt niet voor de volgende producten:

  • ✓ Schadeverzekeringen
  • ✓ Consumptief krediet

Ook geldt het provisieverbod niet voor lopende producten met een contract dat je voor 1 januari 2013 hebt afgesloten. Voor deze contracten verandert er niets en hoef je niet opnieuw te betalen. Voor (een deel van) de diensten heb je namelijk al betaald via provisie.

Meer weten over het provisieverbod, bel met ons en we leggen het je graag uit!

Ook kan je op het onderstaande logo van de AFM klikken, hierna zal de consumentenbrochure uitgegeven door de AFM zich openen. Hierin legt de AFM in het kort uit wat het provisieverbod betekent voor jou.

AFM